mājas
| karte
  Par mums | Mūsu juristi | Darbības virzieni | Klientu apskats | Publicitāte | Jaunumi | Kontakti | Saites
     
UZŅĒMĒJDARBĪBA/ APVIENOŠANĀS & KAPITĀLA IEGĀDE 

   

Birojs pastāvīgi konsultē lielus, vidējus un mazus uzņēmumus, kā arī individuālos uzņēmējus un līgumsabiedrības par struktūras, izveidošanas, darbības un atbilstības jautājumiem. Birojs uzņēmumiem izstrādā līgumus un piedalās līgumu pārrunās, kā arī sagatavo visus nepieciešamos dokumentus kapitāla iegādei un pārdošanai. Birojs sniedz atbildes uz uzņēmēju jautājumiem par visa veida uzņēmējdarbības jautājumiem.


KOMERCDARĪJUMI TOP

Viens no mūsu nozīmīgākajiem darbības virzieniem ir starptautiskie līgumi un nodokļu plānošana. Birojs saviem klientiem palīdz izstrādāt starptautiskos līgumus, kā:

  • Licences, izplatīšanas un franšīzes līgumi;
  • Pirkuma līgumi;
  • Būvniecības līgumi.
Birojs klientus konsultē par Eiropas Savienības un Latvijas konkurences likumdošanas aspektiem.

Papildus vispārējiem uzņēmējdarbības un komercjautājumiem birojs piedāvā klientiem arī specializētus juridiskos pakalpojumus pārstāvniecību un franšīzu jautājumos. Mēs palīdzam klientiem atrast vietu un/vai piegādāt pamatinformāciju par potenciāliem aģentiem, kā arī sagatavot un pārrunāt izplatīšanas un/vai franšīzes līgumus.TIESVEDĪBA & ALTERNATĪVĀ STRĪDU IZŠĶIRŠANA TOP

Birojs pārstāv klientus tiesā civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās.

Birojs palīdz risināt strīdus, kas izriet no būvniecības, maldinošas tirdzniecības prakses, apdrošināšanas, kā arī pārstāv klientus arbitrāžas procesā un starpniecībā.NODOKĻI TOP

Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus nodokļu nastas samazināšanai, kā, piemēram, ārzonās reģistrētu uzņēmumu izmantošana.

Birojs konsultē un pārstāv klientus lietās, kas saistītas ar nodokļu jautājumiem, Valsts ieņēmumu dienestā un Latvijas Republikas tiesās.INVESTĪCIJAS TOP

Papildus vispārējām konsultācijām par uzņēmējdarbību birojs sniedz konsultācijas par investīciju fondu izveidi, vērtspapīru tirgu regulējošiem tiesību aktiem, ieguldījumiem nekustāmajā īpašumā un kapitāla avotu piesaisti. Mēs arī veicam investīciju objekta izpēti.

Mēs pārstāvam investorus visos koncesijas posmos, ieskaitot koncesijas līguma izstrādi.BANKAS & FINANSES TOP

Birojs pārstāv kredītiestādes un kredīta ņēmējus gan privātpersonu, gan uzņēmumu finansēšanas gadījumos.

Mēs sniedzam konsultācijas finansu institūcijām un uzņēmumiem par vērtspapīru jautājumiem.APDROŠINĀŠANA UN PĀRAPDROŠINĀŠANATOP

Mēs pārstāvam klientus apdrošināšanas un pārapdrošināšanas strīdos, kā arī vedam lietas tiesās.

Birojs veic apdrošināšanas polišu izskaidrošanu un konsultē apdrošināšanas produktu izstrādātājus par produktu atbilstību normatīvajiem aktiem. Mēs dibinām apdrošināšanas sabiedrības un filiāles, kā arī sniedzam konsultācijas nodokļu, pensiju, uzņēmējdarbības un maksātnespējas jautājumos saistībā ar apdrošināšanu un pārapdrošināšanu.STARPTAUTISKĀ TIRDZNIECĪBA TOP

Birojs sniedz konsultācijas starptautiskās tirdzniecības jautājumos - imports, eksports un starptautiskie pirkuma līgumu izstrāde, kā arī sniedzam konsultācijas muitas likumdošanas jautājumos.INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS TOP

Birojs sniedz konsultācijas preču zīmju, dizainparaugu, patentu un autortiesību jautājumos, ieskaitot klientu pārstāvēšanu Latvijas Patentu valdē un tās apelācijas padomē, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrā/ Latvijas autortiesību aģentūrā un Latvijas tiesās.TEHNOLOĢIJAS & KOMUNIKĀCIJU TIESĪBAS TOP

Birojs sniedz konsultācijas par farmācijas, interneta, e-komercijas un telekomunikāciju jautājumiem, ieskaitot mobilo sakaru sistēmas, komunikāciju konkurenci un specifiskus interneta jautājumus.VIDE, ENERĢIJA, NAFTA & GĀZE TOP

Mēs konsultējam klientus par valsts un pašvaldību pasūtījumu saistītiem jautājumiem - procedūru, līgumu veidiem, likumiem un noteikumiem.

BBirojs klientu uzdevumā veic pārrunas ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī konsultē administratīvajos, vides aizsardzības un konstitucionālajos jautājumos, kas saistīti ar projektu realizāciju.ĪPAŠUMS / NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS TOP

Birojs konsultē nekustamā īpašuma iegādes, pārdošanas, nomas un īres jautājumos.

Mēs sniedzam konsultācijas un vedam pārrunas būvniecības līgumu izstrādē.PRIVATIZĀCIJA TOP

Birojs konsultē klientus privatizācijas jautājumos - piedāvājumu priekšnosacījumi, kā arī stratēģisko investoru pārstāvēšana privatizācijas procesā.CILVĒKTIESĪBAS TOP

Birojs palīdz fiziskām personām izstrādāt prasības pieteikumus iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī pārstāv klientus nacionālajās tiesās cilvēktiesību jautājumos.


     
Atruna: Informācija mūsu mājas lapā ir vispārēja satura.
Lūdzu griežaties mūsu birojā, ja Jums ir nepieciešamas juridiskās konsultācijas.
© Brodins & Partners 2001 Riga, Latvia.
e-pasts:info@balticadvocate.com Izstrādāts : Interaktīvo Tehnoloģiju Grupa 2001